Vítejte na stránkách platformy Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy. Naší misí je otevírat diskusi v oblasti vzdělávání, hledat inovativní přístupy a spolupracovat na zlepšení českého školství. Klíčovými tématy pro rok 2024 jsou příprava učitelů a učitelek, výzvy spojené s nástupem umělé inteligence, demografické změny, generační proměny a jejich dopady pro terciární vzdělávání a studijní neúspěšnost studujících.


Přijměte naše pozvání na panelovou diskuzi na téma Reforma přípravy učitelů a učitelek v ČR: očekávání a možná úskalí, která proběhne 31. května 2024 od 10.00 v prostorách Didaktikonu na adrese Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město. Panelová diskuse bude uvozena představením reformy zástupcem MŠMT a vyjádřením UK k její podobě a realizaci. Diskutovat budeme s akademickými pracovníky, kteří vzdělávají učitele, s čerstvými absolventy a se studenty učitelských oborů.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám