• Archiv
  • Výzva TT V21: Nesnižujme výdaje na vzdělání!

Výzva TT V21: Nesnižujme výdaje na vzdělání!

Výzva TT Vzdělávání21 k přípravě státního rozpočtu na rok 2022: Nesnižujme výdaje na vzdělání!


Think-tank Vzdělávání21 vyzývá vládu České republiky, aby při snaze najít úspory při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 nesnižovala výdaje na vzdělávání.


Veřejné výdaje na vzdělávání v České republice jsou při srovnání se zeměmi OECD i EU stále podprůměrné jak ve vztahu k hrubému domácímu produktu , tak ve vztahu k celkovým vládním výdajům . Medián výdělku učitelů v regionálním školství stále nedosahuje mediánu výdělku vysokoškolsky vzdělaných osob pracujících v platové sféře, učitelé též mají výrazně vyšší podíl tarifní složky na celkovém výdělku . Ve mzdové sféře jsou výdělky vysokoškolských učitelů nižší než výdělky jiných pracovníků, kteří rovněž dosáhli vysokoškolského vzdělání, a to při srovnání jak průměrného, tak mediánového výdělku. Výdělky odborných asistentů a vědecko-výzkumných pracovníků na vysokých školách zaostávají výrazně . Učitelé na vysokých školách tedy pobírají méně než jejich absolventi.


Vzdělání obyvatelstva má přitom zcela zásadní dopad na socio-ekonomickou úroveň. V mezikrajském srovnání výsledky žáků v šetření PISA souvisejí se socio-ekonomicko-kulturním statusem , úroveň vzdělání dlouhodobě souvisí i s úrovní regionálního hrubého domácího produktu .


V České republice zároveň výrazně roste rozdíl v ekonomické úrovni jednotlivých krajů . Případné snížení výdajů na vzdělání se pak může negativně promítnout do prohlubování regionálních disparit.


Jsme přesvědčeni, že šetření v oblasti vzdělávání není na místě. Bohatství naší země spočívá ve vzdělaných a schopných lidech, neboť právě ti budou naši zemi v příštích letech a desetiletích rozvíjet.


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu, Odbor vnějších vztahů, mob.: 602 135 517, e-mail: martin.ayrer@ruk.cuni.cz.


Tisková zpráva ke stažení


Poslední změna: 5. únor 2024 23:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám