• O projektu

O projektu

Odborná platforma Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy vznikla jako odborná diskusní a poradní platforma, jejímž základním posláním je systematicky sledovat a zlepšovat vzdělávací soustavu a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody, včetně kultivace veřejné debaty o tématech školství. Za tímto účelem realizuje badatelské, projektové, vzdělávací i reprezentační a propagační aktivity.


Naše role:

  • otevírání diskuse o nových a aktuálních tématech v oblasti vzdělávání a hledání účinných a efektivních řešení aktuálních problémů, včetně ad hoc analýz a kulatých stolů k vybraným tématům,

  • propojování s dalšími tématy řešenými na Univerzitě Karlově, které mají souvislost se vzděláváním,

  • vyhledávání a zapojování studentů a mladých akademických pracovníků do diskuse o klíčových tématech týkajících se vzdělávací soustavy,

  • interní diskuse o vzdělávacích otázkách, včetně připomínkování klíčových návrhů (dokumentů, projektů) v oblasti vzdělávací politiky majících dopad na univerzitu s předpokládaným přesahem do vzdělávací soustavy,

  • šíření prací a výstupů v oblasti vzdělávání na univerzitě.
Poslední změna: 5. únor 2024 23:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám