• O projektu

O projektu


Naše cíle


Členové think-tanku chtějí s pomocí dalších přizvaných spolupracovníků iniciovat a pomoci prosadit nejméně 21 změn, které pomohou českým učitelům, rodičům a žákům (studentům), tedy dohromady českému školství. V rámci think-tanku pracují tři vzájemně propojené platformy, jejichž prostřednictvím může kdokoli navrhnout nové téma. To pak bude posouzeno a případně začleněno do plánu aktivit na příslušné období.


K hlavním obecným cílům think-tanku patří:

  • 1. Iniciovat a moderovat diskusi s odbornou i širokou veřejností o kvalitě systému vzdělávání v ČR a možných opatřeních pro jeho zkvalitňování.

  • 2. Představit odborné i laické veřejnosti aktivity UK (a jejích součástí) v dané oblasti vzdělávání, školství a vzdělávací politiky.

  • 3. Generovat témata pro veřejnou diskusi vč. identifikace nosných, ale doposud přehlížených témat, resp. témat, která stojí na okraji mediálního zájmu.

  • 4. Zapojovat do návrhů řešení špičkové vědce a odborníky z praxe, osobnosti univerzity i její absolventy.

  • 5. Zpracovávat a předkládat konkrétní návrhy a náměty ke zlepšování vzdělávání a školství.

  • 6. Napomáhat s přijímáním závěrů a uváděním změn do praxe.


Prezentace z tiskové konference:Prezentace Jak současná situace a její širší kontext ovlivní české školství?
Poslední změna: 30. říjen 2020 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám