• Archiv
  • V21: Rozpočet na výzkum, vývoj a inovace není možné snižovat

V21: Rozpočet na výzkum, vývoj a inovace není možné snižovat

TT Vzdělávání21: Rozpočet na výzkum, vývoj a inovace není možné snižovat


Think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21 nesouhlasí s plánem na snížení rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVai). Upozorňuje na silné propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti, a to nejen v oblasti vysokého školství. Podporuje tak společné prohlášení vydané Akademií věd ČR, České konference rektorů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Rady vysokých škol, Asociace výzkumných organizací a Vysokoškolského odborového svazu.


V posledním týdnu se diskutuje o přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2020 s výhledem na léta 2023 a 2024.


Dle návrhu předloženého Ministerstvem financí má v roce 2022 dojít k meziroční redukci celkového rozpočtu na VaVaI o 1,4 mld. Kč (3,6 %) a ke stagnaci střednědobého výhledu na úrovni 36,1 %. Tento návrh je v příkrém rozporu s návrhem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která naopak požaduje zvýšení prostředků na vědu a výzkum.


Think-tank Vzdělávání21 s redukcí navrženou Ministerstvem financí zásadně nesouhlasí. Plně podporuje argumentaci uvedenou ve společném prohlášení představitelů AV ČR, ČKR, SP ČR, RVŠ, AVO a VOS ze dne 4. června 2021.


Think-tank Vzdělávání21 upozorňuje na silné propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti, a to nejen v oblasti vysokého školství; kvalitní vzdělávání není možné poskytovat bez potřebného rozvoje výzkumné základny. Investice do oblasti VaVaI přitom nejsou investicemi promarněnými. Dlouhodobé posilování vzdělanostní, konkurenceschopné a inovativní společnosti umožňuje přesunout těžiště ekonomických aktivit do odvětví a pracovních pozic s vyšší přidanou hodnotou, což následně vede i ke zvýšení disponibilního důchodu a celkové úrovně obyvatelstva.


Ani krátkodobé dopady investic do VaVaI na ekonomiku nejsou zanedbatelné. Dle analýzy Katedry ekonomické statistiky VŠE, zpracované v roce 2017 pro Úřad vlády ČR, vede jedna dodatečně vynaložená koruna veřejných výdajů v oblasti VaVaI ke zvýšení produkce o 2,10 Kč a hrubé přidané hodnoty o 0,96 Kč.


Think-tank Vzdělávání21 podporuje schválení stabilizačního rozpočtu na VaVaI 2022-2024 podle návrhu RVVI z 31. května 2021.


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu, +420 602 135 517, martin.ayrer@ruk.cuni.cz.


Tisková zpráva ke stažení.


Poslední změna: 5. únor 2024 23:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám