• Naše osobnosti

Naše osobnosti

Vzdělávání21 – personální složení think-tanku:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce

MgA. Martin Ayrer, koordinátor strategické komunikace UK

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Mgr. Petr Gazdík, poslanec Parlamentu ČR, člen Správní rady Univerzity Karlovy

Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS., zástupce ředitele ZŠ Stará Boleslav

Mgr. Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., ředitel Pražského inovačního institutu

Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Ondřej Nováček, předseda České středoškolské unie

Mgr. Daniel Pražák, student na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, organizace Otevřeno

Mgr. Silvie Pýchová, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání

PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

Mgr. Hana Stýblová, členka Rady Asociace ředitelů základních škol

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Albert Uiblein, student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Bc. Veronika Valínová, ZŠ Kunratice

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Katedra veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., Katedra Pedagogiky Pedagogické fakulty UKPoslední změna: 6. září 2021 16:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám