• Naše osobnosti

Naše osobnosti

Předsednictvo

 • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty sociálních věd UK (předseda)

 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK (místopředsedkyně)

 • Mgr. et Mgr. David Hurný, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků (místopředseda)


Členové:

 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

 • PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy (od února 2022)

 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 • Mgr. Daniel Pražák, doktorand Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Odborná rada projektu SYPO

 • doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu


Interními členy V21 jsou akademičtí pracovníci, zaměstnanci a studenti Univerzity Karlovy. V21 ovšem úzce spolupracuje s širokým spektrem odborníků na vzdělávání i lidí a institucí z praxe. Součástí naší vize je i maximální zapojení mladých odborníků zabývajících se vzdělávací politikou v nejširším smyslu (studentů, doktorandů, postdoktorandů), proto bude každoročně vybraným umožněna neplacená stáž s možností participovat na řešených tématech.


Poslední změna: 31. leden 2024 14:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám