Naše osobnosti

Vzdělávání21 – personální složení think-tanku:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., emeritní rektor Univerzity Karlovy (od února 2022), předseda think-tanku

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., místopředsedkyně think-tanku (stálý host), Pedagogická fakulta UK


Členové:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy (od února 2022)

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce

MgA. Martin Ayrer, koordinátor strategické komunikace UK

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Mgr. Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy - pozastavené členství

Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS., zástupce ředitele ZŠ Stará Boleslav

Mgr. Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., ředitel Pražského inovačního institutu

Mgr. Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

Mgr. Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

Ondřej Nováček, předseda České středoškolské unie

Mgr. Daniel Pražák, student na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, organizace Otevřeno

Mgr. Silvie Pýchová, výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání

PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

Mgr. Hana Stýblová, členka Rady Asociace ředitelů základních škol

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Albert Uiblein, student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Bc. Veronika Valínová, ZŠ Kunratice

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Katedra veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D., Katedra Pedagogiky Pedagogické fakulty UK


Externí konzultanti:

Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP

Petr Franc, český delegát v The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU)

PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT ČR, exnáměstek pro vzdělávání (stálý host)

Ing. Martin Hermann, prezident Centra pro talentovanou mládež

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., proděkanka pro koncepci studia, Přírodovědecká fakulta UK

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan Pedagogické fakulty UK

prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., vedoucí Katedry pedagogiky, UKF v Nitře SR

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

Ing. Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA

• Další odborníci (např. z University of Helsinky, University of London, University of Groningen) budou jmenováni průběžně – po schválení předsedou TT.


Poslední změna: 9. březen 2022 13:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám