• Aktuality

Aktuality

1. září 2020

První výstupy své práce představí TT Vzdělávání21 už letos na podzim

V létě 2020 proběhlo interní šetření, které pomohlo identifikovat hlavní témata, jimiž se bude TT21 zabývat v nejbližších měsících. Členové think-tanku vybrali z 21 aktuálních témat vzdělávací politiky pět vysoce relevantních oblastí, kterým bude nyní věnována intenzivní pozornost specialistů.


Ke spolupráci budou přizváni i další odborníci z řad výzkumníků i praktiků. U všech posuzovaných témat byla sledována nejen jejich aktuálnost a relevance pro činnost think-tanku, ale též jejich celospolečenská důležitost a zároveň relativní složitost jejich řešení v celorepublikovém měřítku.


Jako nadprůměrně důležitá a zároveň nadprůměrně složitá byla identifikována tato témata: snížení vzdělanostních nerovností; vzdělávání a příprava budoucích učitelů; revize kurikula na ZŠ a SŠ; proměna způsobu výuky; zvýšení prestiže učitelů. Vedle problematiky distančního vzdělávání a financování školství, což jsou témata, na kterých členové TT21 již pracují, byl tudíž nastolen další okruh úkolů a výzev. Na podzimní tiskové konferenci, která představí výstupy dosavadní práce think-tanku, budou tyto úkoly konkretizovány a představeny široké odborné veřejnosti.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám