Studijní (ne)úspěšnost: od strategických cílů k praktickým řešením


1. března 2024, 10.00–12.30, Didaktikon, Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město


Téma studijní (ne)úspěšnosti se v posledních letech stalo jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti terciárního vzdělávání v ČR. Je také jedním z hlavních cílů Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“). Nejen v návaznosti na SZ2021+ zařadila řada vysokých škol zvýšení studijní úspěšnosti mezi své strategické priority.

Přes zvýšený zájem o toto téma zůstává však řada otázek nezodpovězena. Mezi ně například patří: Co nám data o studijní (ne)úspěšnost říkají o kvalitě škol? Jaké faktory nejvíce ovlivňují úspěšné dokončení vysoké školy? Jaká opatření na zvýšení studijní úspěšnosti jsou nejúčinnější? Jak studijní (ne)úspěšnost souvisí s obsahem studijních programů?

Panelová diskuse pořádaná odbornou platformou Vzdělávání 21 UK (V21) navazuje na předchozí aktivity na toto téma, zejména pak na kulatý stůl „Zvyšování studijní úspěšnost – pregraduální programy“ pořádaný pracovní skupinou pro zvýšení studijní úspěšnosti UK z ledna letošního roku. Panelová diskuse bude uvozena krátkým představením tématu z hlediska dostupných dat a také aktuálním pohledem na dané téma zástupců MŠMT a NAÚ.


Úvodní prezentace:


Panelová diskuze:

  • Ing. Michal Farník, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

  • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT

  • Ing. Robert Plaga, Ph.D., předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

  • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání UK

  • Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství

  • Mgr. Daniel Vašek, student doktorského programu a vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě UK


O průběhu kulatého stolu jsme informovali v rámci Aktualit UK.


Poslední změna: 8. duben 2024 17:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám