Reforma přípravy učitelek a učitelů v ČR: očekávání a možná úskalí

Panelová diskuse s odborníky z MŠMT, vysokoškolskými učiteli a studenty učitelských oborů


31. května 2024, 10.00–12.30, Didaktikon, Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, 110 00 Praha - Nové Město


V návaznosti na cíle stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ byla v uplynulých letech uskutečněna řada kroků směřující ke zkvalitnění a modernizaci učitelského vzdělávání. Došlo k vytvoření kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství a odpovídající úpravě požadavků na studijní programy i na studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy (dříve DPS). Tyto kroky s sebou nesou rovněž nároky na dostatečné zastoupení kvalitních pedagogických praxí a užší spolupráci vysokých škol se středními a základními školami, ve kterých praxe probíhají. Na fakulty připravující učitele je tedy kladena řada nových požadavků týkajících se cílů vzdělávání i jeho obsahu a organizace.

Cílem panelové diskuse pořádané odbornou platformou Vzdělávání 21 UK (V21) bude získat lepší představu o tom, do jaké míry se fakulty VŠ vzdělávající učitele s těmito požadavky ztotožňují a zda jim budou schopny dostát. Věnovat se budeme například těmto otázkám: Jak zásadní úlohu má při zkvalitňování studia navyšování objemu pedagogických praxí? Jakou úlohu by měl hrát kompetenční rámec ve studijním plánu učitelského studia? Jaká úskalí mohou zabránit jeho úspěšné implementaci? Měly by být kladeny stejné požadavky na pedagogické fakulty i na ostatní fakulty vzdělávající učitele? Jak pomohou realizaci změn evropské projekty?

Panelová diskuse bude uvozena představením reformy zástupcem MŠMT a vyjádřením UK k její podobě a realizaci. Diskutovat budeme s akademickými pracovníky, kteří vzdělávají učitele, s čerstvými absolventy a se studenty učitelských oborů.


O průběhu panelové diskuze jsme informovali v rámci Aktualit UK.


Matouš Bořkovec: Reforma přípravy učitelů

Prezentace ke stažení
Poslední změna: 12. červen 2024 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám